Tiedote on julkaistu 17.8.2021.

SDP:n kansanedustaja ja tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotusta poliisin rahoituksen osalta kestämättömänä ja vaatii poliisin resurssien turvaamista pitkäjänteisesti.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus on poliisihallituksen arvion mukaan poliisin osalta 35-40 miljoonaa euroa alijäämäinen. Leikkaus johtaisi toteutuessaan merkittäviin sopeutustoimiin ja henkilöstön vähentämiseen. Poliisihallitus ja Suomen Poliisijärjestöjen liitto ovat ottaneet budjettiin voimakkaasti kantaa.

”Poliisien määrästä ja resursseista näyttää tulleen jokasyksyinen poliittinen veivaus. On täysin kohtuutonta, että poliisin resursseista on tehty valtiontalouden varaventtiili. Tiedän että poliisi ei vastuullisena viranomaisena ole ensimmäisenä vaatimassa itselleen mitään ylimääräistä. Nyt esitetyt huolet on otettava vakavasti. Kysymys on poliisin kannalta kyvystä ja mahdollisuudesta suoriutua virkavastuullisen tehtävän hoitamisesta kunnialla. Leikkauksilla olisi lisäksi vaikutuksensa myös poliisien työturvallisuuteen ja moneen muuhun asiaan”, Mika Kari linjaa.

”Vaikka Suomessa on pohjoismaisessa vertailussa todella vähän poliiseja, leikkausuhka on päällä vaalikaudesta toiseen huolimatta siitä mitkä puolueet ovat hallituksessa. Tähän on saatava muutos, ja pitkäjänteinen rahoitus poliisien määrän nostamiseksi vuosittain hallitusohjelman määrittelemälle tasolle tulee turvata. Resurssipaineilla ja pakottamisella jatkuvien sopeutussuunnitelmien laatimiseen ei saavuteta yhtään mitään. Tälle menolle on laitettava nyt vihdoin piste”, Kari vaatii.

”Meillä on hyvä ja kunnianhimoinen hallitusohjelma, jossa hallitus sitoutuu poliisien määrän kasvattamiseen. Hallituksella ei ole mitään syytä joustaa tavoitteestaan kasvattaa poliisien määrää. Kysymys on ihmisten arjen turvallisuudesta ja poliisipalvelujen saamisesta. Mitä vähemmän rikoksia torjutaan tai selvitetään ja mitä vähemmän poliisi näkyy katukuvassa, sitä enemmän kansalaisten luottamus poliisiin on vaarassa rapautua. Tämä kehityskulku olisi yhteiskunnalle äärimmäisen haitallinen, eikä meillä ole siihen yksinkertaisesti varaa.”