Teksti on julkaistu tiedotteena 13.4.2022.

– Tänään julkaistu valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta antaa hyvän pohjan ulko- ja turvallisuuspoliittiselle arvioinnille ja sen pohjalta tehtävien johtopäätöksien tekemiseen. Eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen puolustusvaliokunnalle ja ulkoasianvaliokunnalle on annettava tarvittava aika selonteon seikkaperäiseen ja viivyttelemättömään käsittelyyn ja sen käydessä asiantuntijakuulemisiin, toteaa kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari (sd.).

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti koko Euroopan turvallisuusympäristöön tavalla, joka on vaatinut myös Suomen turvallisuustarpeiden uudelleentarkastelua. Laaja-alaista selvitystä tarvitaan, jotta Suomen tekemä ratkaisu olisi vakaalla pohjalla ja tehty kattavan harkinnan perusteella. Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta merkittävän ratkaisun on pohjauduttava tarkkaan arvioon, tilanneanalyysiin ja eri vaihtoehtojen pohdintaan.

– Selonteossa Nato-jäsenyyden hakeminen näyttäytyy turvallisuusarvioinnin pääkaistana. Ennen ratkaisuja on käytävä läpi hakemuksen ja mahdollisen jäsenyyden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Samalla on käytävä läpi laajemmat yksityiskohdat kansallisen turvallisuuden laaja-alaiseksi varmistamiseksi. Erityisesti Suomen ja Ruotsin yhteistyön tärkeys korostuu kansallisia merkittäviä turvallisuusratkaisuja pohdittaessamme molemmissa maissa, korostaa Kari.

Keskeinen kysymys on, miten taataan parhaiten Suomen ja suomalaisten turvallisuus kaikissa tilanteissa. Tämä vaatii avointa keskustelua ja rehellistä riskien arviointia. Kyseessä on painoarvoltaan merkittävästä päätöksestä, joka vaatii huolellista tarkastelua.

– Perinpohjainen hallituksen tekemä selonteon valmistelu ja alkavat valiokuntakäsittelyt auttavat eduskuntaa muodostamaan kantansa Suomen turvallisuuden kannalta keskeiseen kysymykseen. Nyt on aika ripeälle, mutta tarkkaan harkitulle päätöksenteolle. Laaja selvitystyö antaa vakaan pohjan sille ratkaisulle, johon eduskunta tulee päätymään. Turvallisuutemme tulee olemaan sitä vakaammalla pohjalla, mitä tarkemmin selvitystyö on tehty, alleviivaa selvityksen tärkeyttä kansanedustaja Mika Kari.