Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) päätös edetä yhtymän ja terveysyhtiö Mehiläisen yhteisyrityksen perustamisessa on puhututtanut viime päivinä. Keskustelua on herättänyt erityisesti lahtelaisten kokoomuspäättäjien käyttäytyminen yhtymäkokouksessa asiasta päätettäessä. Äänestämällä yhteisyrityksen perustamisen puolesta kokoomuslaiset tulivat toimineeksi Lahden kaupungin kannan vastaisesti.

Lahden kaupunginhallitus oli jo aikaisemmin linjannut, että kaupunki suhtautuu kielteisesti yhteisyrityksen perustamiseen. Kokoomusedustajien äänestyskäyttäytymisen seurauksena Lahden kaupungin tahto ei välittynyt yhtymän päätöksenteossa vaadittavalla tavalla.

Olen vahvan ja toimivan julkisen terveydenhuollon puolustaja ja kannattanut yksityiselle sektorille julkista täydentävää roolia palveluiden tuottamisessa. Hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen yhteisyritystä olen pitänyt ongelmallisena hankkeena. Vaikka päätökset hallintoelimissä on muodollisesti tehty, on yhteisyrityksen elinikä jäämässä lyhyeksi hallituksen sote-uudistuksen toteutuessa.

Hyvinvointikuntayhtymä on perustamisestaan asti ollut kiistelyn kohteena. Kun vuonna kesäkuussa 2016 Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yhteisvaltuusto päätti osaltaan PHHYKY:yn perustamisesta, oli tuolloisen kaupunginjohtajan perusteluna valtuustolle pääministeri Sipilän hallituksen ja terveysyritysten suuren valtakunnallisen sote uudistuksen käynnistyminen vuonna 2019. Lahden yhteisvaltuustossa HYKY:n perustamista vastaan suurista valtuustoryhmistä äänesti yksimielisesti vain sosiaalidemokraatit. Vaikka kyseinen valtakunnallinen sotebisnes uudistus onneksi kaatuikin, jätti se demareille kriittisen näkemyksen PHHYKY:n ja terveysbisneksen väliseen suhteeseen.

Kokoomuslaisten valtuutettujen toiminta vastoin Lahden kaupungin näkemystä on myös osa pidempiaikaista ongelmaa, puoluekannasta riippumatta, joka on hiertänyt kuntayhtymän ja kaupungin yhteistoimintaa. Aikaisemminkin on yhtymäkokouksessa lahtelaisten eri puolueiden edustajien taholta toimittu vastoin kaupungin antamaa omistajaohjausta. Siksi onkin selvää, että Lahden kaupungin tulee tarkastella omistajaohjauksensa periaatteita uudelleen tapahtuneiden tosiasioiden valossa.

Koska Lahdessa ei enää voida luottaa siihen, että edustajamme toimisivat kaupungin näkemyksen mukaisesti, tulee koko yhtymäkokousjärjestelmää uudistaa. Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista pyrkiä siihen, että yhtymäkokouksessa kaupunginhallituksen päätösten mukaista ääntä käyttäisivät kaupungin edustajina virkamiehet. Virkamiehen osallistuessa päätöksentekoon ei tämän harteilla ole poliittista roolia, joka vaikeuttaisi omistajaohjeen noudattamista.

Kiivaan keskustelun tuoksinassa on esitetty myös sitä, että Lahden tulisi jopa osin pyrkiä purkamaan hyvinvointikuntayhtymää. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtämistä takaisin kaupungille. Vaikka kuntayhtymän toiminnassa riittää yhä haasteita, en pidä kuntayhtymän purkamista perusteltuna ratkaisuna nyt ilmenneisiin päätöksenteon ongelmiin. Toteutuessaan ratkaisu vaarantaisi koko Päijät-Hämeen asukkaiden sote-palveluiden järjestämisen ja olisi jo pelkästään korona-kriisinkin aikana vaarallista ja vastuutonta. Nyt on aika rakentaa, ei purkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on kuitenkin jo hallituksen sote-uudistuksenkin myötä selvä suunta kohti leveämpi harteita ja maakunnallista järjestämisvastuuta. Kaikki askeleet takaisin kuntien järjestämisvastuun aikaan olisivat tulevien vuosien väistämättömän kehityksen kannalta lyhytnäköisiä.

Yhteisyrityksen perustamisen ympärillä syntyneestä kiistasta tulee aktiivisesti etsiä ulospääsyä. Tämä tapahtuu ennen kaikkea Lahden kaupungin omistajaohjausta tarkastelemalla sekä hyvinvointikuntayhtymän päätöksentekoa kehittämällä. Kiistelyn osapuolten kannattaa muistaa, että kansalaiset odottavat meiltä päätöksentekijöiltä riitelyn sijaan tekoja alueen asukkaiden tärkeiden palveluiden parantamiseksi.

Mika Kari, kirjoittaja on kansanedustaja (sd.) ja Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja

Julkaistu Uusi Lahti -lehdessä 19.8.2020.