Mitä vuosi 2023 tuo tullessaan Suomelle ja meille kaikille? Takana on monella tavalla haastava, Ukrainan sodan värittämä vuosi. Pilviin kohonnut sähkön hinta ja inflaatio ovat syöneet monen palkansaajan palkkapussia. Nyt, vuoden vaihduttua, on maailmantalous edelleen taantumassa eikä horisontti näytä kovin vakaalle. Kaiken epävarmuuden keskellä on silti syytä edetä luottavaisin mielin. Ilmassa on ripaus toivoa – tunnetta siitä, että tänä vuonna asiat tulevat olemaan paremmin kuin edellisenä.

Alkanut vuosi on tuonut mukanaan Suomen historian suurimman julkisten palvelujen remontin, kun sotepalvelut ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyivät 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueille kaikkialla Suomessa. Päijät-Hämeessä sotea on hoidettu hyvinvointiyhtymän myötä uuden mallin mukaan käytännössä jo vuodesta 2017. Meillä on siis kotikenttäetu, kun katsotaan isomman katon alla pyöritettävän palvelukokonaisuuden johtamista.

Erityisesti Heinolalla on jo pitkään ollut edelläkävijän rooli ei vain maakunnan vaan koko Suomen mittakaavassa sotepalveluitaan hyvin hoitaneena kuntana. Heinolan päätöksenteossa on katsottu pitkälle: omien palveluiden saatavuudesta on pidetty huolta eikä hoitojonoja ole päästetty kasvamaan. Päijät-Hämeen kunnista soteuudistus näkyykin ehkä eniten juuri Heinolan arjessa. Vuodenvaihteessa noin 570 henkilöä siirtyi jo Heinolan kaupungilta hyvinvointialueen työntekijöiksi. Vaikka työnantaja vaihtuu, on tärkeää, että työn raamit ja siitä saatava korvaus säilyvät ennallaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ja hallituspuolueen kansanedustajana haluan sanoa ääneen sen tosiasian, että nyt sorvattu sote ei ole eikä tule olemaan täydellinen. Esimerkiksi hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Näin on myös meillä Päijät-Hämeessä. Palvelutarpeen kasvaessa joudutaan laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, mutta minkäänlaiseen säästösavottaan ei Suomella ole varaa. Se tulisi pitkällä tähtäimellä kalliiksi niin julkisen talouden kuin kansanterveyden kannalta. Palveluiden laadun ja saatavuuden ohella onkin tärkeää kiinnittää huomiota kuntatalouden kokonaiskuvaan. Ilman kasvua ja työpaikkoja ei ole myöskään rahaa, mistä jakaa.

Uuden hyvinvointialueen on kuunneltava tarkalla korvalla kaikkien alueemme kuntien ja niiden asukkaiden toiveita ja tarpeita. Ei saa olla niin, että keskitetään keskittämisen ilosta. Sen sijaan on pyrittävä rakentamaan koko alueen kannalta järkevä palveluverkko. On välttämätöntä, että luottamushenkilöt niin hyvinvointialueiden kuin kuntien tasolla kantavat vastuuta ja pitävät huolen paikallisen päätöksenteon toimivuudesta. Uusi sote tarjoaa hyvän mahdollisuuden tehdä alueemme palveluista paremmat kaikille sen asukkaille ja tämä haaste on otettava nyt vastaan.

Kirjoitus on julkaistu Itä-Hämeessä 6.1.2023