SDP:n kansanedustaja Mika Kari katsoo, että hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset uusista kunnille kohdistettavista taloudellisista tukitoimista tuovat toivottua helpotusta kuntien vaikeaan taloustilanteeseen. Hallitus esittää peruspalveluiden valtionosuuksiin kertaluonteista 300 miljoonan euron korotusta ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkamista ensi vuodelle. Lisäksi hallitus lupaa korvata koronan hoitoon välittömästi liittyvät kulut täysimääräisesti valtion toimesta.

– Kunnissa on eletty viime kuukausina suuren epävarmuuden aikaa, kun koronapandemian vaikutukset kuntatalouteen ovat alkaneet hahmottua. Pidemmän aikaa on ollut selvää, että jo tehtyjen tukitoimien rinnalle tarvitaan uusia mittavia toimia. Budjettiriihessä tekemillään ratkaisuilla hallitus osoittaa olevansa kuntatalouden näkökulmasta tilanteen tasalla, Kari toteaa.

Kari uskoo, että budjettiriihessä sorvattu kuntien uusi tukipaketti pienentää kunnissa välitöntä tarvetta rajuimmille koronasta aiheutuville sopeutustoimille. Viime viikkoina julkisuudessa on esitetty paljon arvioita muun muassa siitä, millaisiin veronkorotuksiin ja leikkauksiin koronatilanne uhkaa kuntia viedä. Samalla Kari muistuttaa, että koronakriisin lopulliset kustannukset kunnille ovat nähtävissä vasta myöhemmin.

Kuntien tulevaisuusuudistukset toteutetaan

Hallitus toteuttaa ensi vuoden talousarvioesityksellään myös merkittäviä kuntien tulevaisuusuudistuksia. Kari nostaa uudistuksista esiin erityisesti oppivelvollisuuden laajentamisen, maksuttoman toisen asteen sekä hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen. Näiden uudistusten puolesta Karikin on aiemmin puhunut.

– On tärkeää, että kuntien tulevaisuusuudistuksista pidetään kiinni, eikä niitä lähdetä myöhentämään koronatilanteen varjolla. Monissa näistä tulevaisuusinvestoinneista, kuten oppivelvollisuuden laajentamisessa, on kyse myös työllisyyden edistämisestä pitkällä aikavälillä. Kuntien taloushuolia huojentava tieto on varmasti myös se, että kunnat saavat laajeneviin tehtäviinsä täyden valtionrahoituksen, Kari jatkaa.

Kari korostaa, että budjettiriihen ratkaisut pitävät sisällään monia tärkeitä työllisyystoimia. Hän muistuttaa, että esimerkiksi väyliä ja raiteita koskevat infraratkaisut tukevat niin ikään työllisyyttä. Kari pitää viisaana, että monelle ihmiselle tärkeän eläkeputken poistosta ei kehysriihessä tehty hätiköityjä ratkaisuja, vaan asiaan palataan myöhemmin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Kansalaisjärjestökentän rahoitus turvataan

Kari pitää myönteisenä myös sitä, että budjettiriihessä löydettiin ratkaisu kolmannen sektorin järjestöjen ajankohtaiseen rahoitusongelmaan. Budjettiriihessä hallitus päätti kompensoida Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottojen menetystä järjestöille, mikä hälventää järjestöjen huolta tulevaisuudesta.

– Kolmannen sektorin järjestöissä tehdään arvokasta työtä kaikenikäisten suomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja jaksamisen edistämiseksi. Näiden toimijoiden rahoituksen turvaamatta jättäminen, erityisesti koronakriisin keskellä, olisi johtanut vakaviin vahinkoihin. On hyvä, ettei hallitus antanut sen tapahtua.

Tiedote julkaistu 16.9.2020