Katson aiheelliseksi vastata omasta näkökulmastani Etelä-Suomen Sanomissa 16.9. julkaistuun Aarre Pärin mielipidekirjoitukseen, joka käsitteli VT-12 Lahden eteläisen kehätien rakennustöitä. On totta, että olen toiminut aktiivisesti kehätien eteläisen linjauksen toteuttamiseksi jo vuodesta 2001. Olen pyrkinyt edistämään hanketta Lahden teknisen lautakunnan ja kaupunginvaltuuston jäsenenä, Päijät-Hämeen maakuntaliiton luottamustehtävissä sekä kansanedustajana eduskunnassa.

En ole kuitenkaan ollut liikkeellä yksin. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen suurimman yksittäisen väyläinvestoinnin mahdollistaminen on vaatinut laajaa yhteistyötä. Ennen lopullista valtion rahoituspäätöstä eteläisen kehätien rakentaminen on ollut Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, alueen elinkeinoelämän ja päättäjien yli puoluerajojen ensisijainen edunvalvontahanke. Kaikille näille toimijoille kuuluu tasapuolisesti kiitos siitä, että kehätien eteläinen linjaus vihdoin näkee päivänvaloa.

Itsekin Liipolanmäellä pikkupojasta aikuiseksi mieheksi varttuneena muistan tarkoin, kun kaupunkia rakennettiin vauhdikkaasti. Nostokurjet ja kuorma-autot liikkuivat alueella ahkerasti. Tuon ajan päättäjät ottivat kantaakseen vastuun Lahden kehittämisestä pitkäjänteisesti. Myös meidän tämän päivän päätöksentekijöiden on kannettava vastuumme ja pidettävä kaupungin kehityksen rattaat liikkeellä.

Ymmärrän, että kehätien eteläisen linjauksen rakentamistyöt koettelevat alueen asukkaiden kärsivällisyyttä. Rakentamisvaiheen haitoilla on kuitenkin tapana korjaantua rakentamisen päättyessä. Tärkeää on, että nykyaikaisella tielinjauksella siirrämme kehätien pois korvaamattoman pohjavesialueen päältä. Jatkossa Lahden nykyisin keskeltä kahtia halkaiseva kehätie ei myöskään asetu esteeksi koko kaupungin johdonmukaiselle kaavoittamiselle ja keskusta-alueiden rakentamiselle.

Jo vuosikymmenien ajan on tiedetty, että kehätien nykyinen tielinjaus on tiensä päässä. Raskas liikenne on saanut vuosikymmeniä kulkea kaupungin läpi ilman melusuojauksia, vanhanaikaisella tiepohjalla. Myöskin puutteelliset pohjavesisuojaukset tien yhteydessä ovat antaneet aihetta huolille vesistön turvallisuudesta. Laajan toimijajoukon ansiosta tämä ikuisuushanke on vihdoin saatu eteenpäin, mihin olen tyytyväinen paitsi Lahden kaupungin asukkaana myös paikallisena päätöksentekijänä.

Mika Kari
kansanedustaja (sd.)