Sain syksyllä vierailla Päijät-Hämeen Omaishoitajien luona ja samassa yhteydessä tutustua käytännön tasolla omaishoitajien elämään ja arkeen kotiseudullamme. Vierailu oli vaikuttava, eikä vähiten tuodessaan mieleen muistot äitini omaishoitajana toimimisesta reilut kaksikymmentävuotta sitten. Vaikka moni asia inhimillisen hoidon osalta omaishoidon kentällä on nykyisin paremmin kuin tuolloin, korjattavaa riittää yhä.

Omaishoito on parhaimmillaan lähimmäisenrakkautta, joka tarjoaa ihmistä lähellä olevaa hoivaa terveydenhuollon ammattilaisten tueksi. Liian vähälle huomiolle jäävät usein kuitenkin omaishoitajien omat voimavarat sekä arjessa jaksaminen. On siis huolehdittava ennen kaikkea siitä, etteivät hoiva ja huolenpito jää milloinkaan yksin läheisen harteille. Tarvitsemme julkisen sektorin tukea järjestämään omaishoitajan ja hoidettavan asiat yhteistä hyvinvointia edistävällä tavalla.

Olen vuosien varrella osallistunut laajalti omaishoidon tilanteesta käytävään keskusteluun eduskunnassa ja valtakunnan tasolla. Aihepiiri kiinnostaa päättäjiä, mutta kannan edelleen huolta etenkin omaishoidon tuen riittämättömästä tasosta, omaishoitajien sosiaali- ja työttömyysturvasta, sekä omaishoidon yhteensovittamisesta työelämään. Inhimillisen ja laadukkaan omaishoidon varmistamisessa riittää nykyisellekin hallituksemme työsarkaa.

Meillä Päijät-Hämeessä omaishoidon piiriin pääseminen on tilastojen valossa muuta maata vaikeampaa ja myöntämisperusteita tulkitaan tiukkaan. Tämä on kestämätön tilanne yhdessä maamme ikääntyneimmistä maakunnista, jossa tarve omaishoidon tuelle tämänkin johdosta tulee kasvamaan. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulisi kiireesti madaltaa kynnystä omaishoidon tuen myöntämiselle ja samalla huolehtia omaishoitajien jaksamisesta.

Omaishoitajien työn arvo on korvaamaton, mutta samalla on muistettava yhteiskunnan vastuu. Omaishoidon työvoimapankki ei ole rajaton, eikä jo nykyisellään koeteltujen resurssien varaan voida laskea kasvavaa hoitotarvetta. Lopulta omaishoidon tukitoimissa on kyse vaihtoehtoiskustannuksista, joissa säästäminen moninkertaistuu muualla. Jokaisella tulee olla oikeus inhimilliseen hoitoon lähellä kotiaan, ja omaishoitotyötä tekeviä tulee kaikin voimin tukea.

Kiitos Teille kaikille, joilla omaishoito on arjessa läsnä täällä Päijät-Hämeessä!

Mika Kari
kansanedustaja

Julkaistu Virta-avain -lehdessä 27.9.2019.