Valtioneuvosto käsitteli torstaina 6.10. hallituksen esityksen työllisyyspalveluiden siirtämisestä valtiolta kunnille, eli niin kutsutun TE24-uudistuksen. Työllisyyspalveluiden uudistus on tärkeä askel rakenteellisen työttömyyden korjaamisessa myös Itä-Hämeen alueella. Palveluiden siirtyessä kunnille, ne ovat lähempänä asiakkaita ja työllisyys- ja koulutuspalvelujen ollessa saman palveluntarjoajan yhteydessä, tukevat ne nopeammin myös työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on paremmat lähtökohdat tarjota asiakkailleen kohdennettuja ja paikallisiin työmarkkinoihin sopivia palveluja.

Työttömyys voi koskettaa laaja-alaisesti eri elämäntilanteissa olevia kansalaisia. Nuorten voi olla haastavaa päästä kiinni työelämään opiskelujen jälkeen, pitkäaikaistyöttömien on taas vaikea päästä mukaan takaisin työelämään. Pitkään työelämässä olleille työttömyys voi muuttaa koko elämäntilanteen ja tuoda aivan uusia haasteita arkeen. Työttömyysjakson pitkittyessä, ongelmat laajenevat helposti elämän eri osa-alueisiin, joka vaikuttavat niin yksilöön, kuin läheisiin hänen ympärillään.

Pitkittyneellä työttömyydellä on haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Se voi johtaa ihmisen syrjäytymiseen ja kasvavaan epäluottamukseen yhteiskuntaa kohtaan. Ensisijaisesti työttömyys koskettaa aina yksilöä, miksi onkin tärkeää, että tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti ja ennaltaehkäisevästi. Erityisesti nuorille ja vastavalmistuneille opiskelijoille on tärkeää, että työelämään kiinnittyminen onnistuu. Muussa tapauksessa pitkään kestävä työttömyys voi johtaa siihen, että kynnys päästä työmarkkinoille vain entisestään kasvaa

Maan hallituksen onkin välttämätöntä pitää kiinni korkeasta työllisyysasteesta. Haasteisina aikoina on hienoa nähdä, että hallitus pyrkii aktiivisesti kehittämään työllisyyspalveluita laajalla rakenteellisella ja sisällöllisellä uudistuksella. TE24-uudistus onkin yksi esimerkki keinoista, joilla työttömien tilannetta pyritään parantamaan työhön pääsyä helpottamalla.

Työllisyyden kannata on tärkeää ylläpitää ja kehittää elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytyksiä, sillä korkean työllisyysasteen ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman työllistäviä yrityksiä. Samalla myös rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Uudistuksen tavoitteena onkin luoda myös edellytyksiä työn vastaanottamisen parantamiseksi, rakentamalla yhdenvertainen palvelurakenne, joka edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta sekä monipuolisuutta.

Korkean työllisyysasteen tavoite on välttämätön ja hallituskaudet ylittävä päämäärä, jota Suomalaisen yhteiskunnan on uupumatta tavoiteltava myös jatkossa. Se on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kivijalka ja perusta myös sille, että eduskunnan yhteisenä päämääränä on turvata jokaisen ihmisen oikeus työhön ja sen mukanaan tuomaan hyvinvointiin.

Kirjoitus on julkaistu Itä-Hämeen Päivän vieras -palstalla 7.10.2022.