”Vuodet eduskunnassa ja valiokuntatyö ovat opettaneet:

LUOTTAMUS KASVAA KOKEMUKSESTA.

Jotta voimme hoitaa yhteisiä asioita, on meillä oltava luottamus. Luottamus vahvistuu kyvystä asettua toisen ihmisen asemaan. Siksi me olemme yhdessä enemmän.”

Mika Kari
kansanedustaja

MILLAINEN ON TURVALLINEN SUOMI…

OSAAVA
• koulutuksen kärkimaa, päiväkodista korkeakouluun

HYVINVOIVA
• eläkkeet ja terveyspalvelut turvaava, riittävästi palveluita tarjoava yhteiskunta

TYÖLLISTÄVÄ
• kaikkea työtä arvostava, toimivien työmarkkinoiden kehittäjä

VAKAA
• ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan Euroopan vakain maa

… sellainen on turvallinen Suomi, jota haluan olla edelleen rakentamassa.
Tasa-arvoinen ja toimiva hyvinvointivaltio, jossa kaikki pidetään mukana.